Özel Hukuk Doktora Programı

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
Prof. Dr. Ercan Akyiğit 1964 Kadirli/ADANA doğumlu olup, 1982 de Liseden ve 1986 da ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun  olmuş ve 1986 da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi ‘nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dalında Araştırma Görevlisi olmuştur.

Lisans öğrenimini müteakip İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN Danışmanlığında ; "Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği" isimli teziyle Yüksek Lisansı,"İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi" adlı Doktora Tezi ile de Doktora’yı bitirmiştir.Doktora Tezinin araştırmasını  ve  yazımını Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Hukuk Araştırma Enstitüsünde Prof. Dr. Dr. Peter HANAU gözetiminde gerçekleştirmiştir.

"İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçinin Başka İşte Çalışması" (Ankara 1995) çalışmasını Doçentlik Takdim Tezi olarak yayınlamış ve 1997'de Doçent, 2002'de ise Profesör olmuştur.

Yaklaşık 100 civarında makale ve çeşitli kitapları bulunmaktadır ve yayınlanmış kitaplarından bazıları şöyledir;

1475 sayılı İş Kanunu Şerhi,Ankara 2001,
4857 sayılı İş Kanunu Şerhi, C.I,C.II, 3.Bası, Ankara 2008,
İş Hukuku, 11.Bası, Ankara 2016,
Türk/Alman ve İsviçre Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, Ankara 2000,
İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanununda Kıdem Tazminatı, 2.Bası, Ankara 2010,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Altişverenlik, 2.Bası,Ankara 2013,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Ait Emsal Yargıtay Kararları, C.I, Ankara 2003,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Ait Emsal Yargıtay Kararları, C.II, Ankara 2003,
4857 Sayılı İş Kanunu’nda İdari Para Cezaları, 2.Bası, Sakarya 2005.
 E-posta: engini@mef.edu.tr

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN* 
Baki İlkay Engin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1989 - 1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevliliği yapmıştır. 1993 yılında “Dernek Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi” başlıklı yüksek lisans tezini, 1999 yılında ise “Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu” başlıklı doktora tezini başarıyla savunmuştur. 2001-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmış, 2004 yılında “Yedek Mirasçılık” konulu doçentlik tezi ile doçent unvanına hak kazanmıştır. 2004 – 2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmış, Aralık 2010’da profesörlük unvanını kazanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olup Koç Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ders vermektedir. Engin, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1999
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1993
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1989
 
Prof. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN*
N. Füsun NOMER ERTAN 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesinden 1993 yılında "Oydan yoksun paylar" adlı eseriyle yüksek lisans derecesini, 1998 yılında ise "Anonim ortaklıkta pay sahibinin sadakat yükümlülüğü" adlı eseriyle doktora derecesini almıştır. 

2004 - 2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçentlik yapmıştır. 2016 yılından bu yana ise yine aynı üniversitede profesör olarak görevine devam etmektedir.

Fikrî ve sınaî haklar, haksız rekabet, şirketler hukuku konuları başta olmak üzere birçok alanda eserler vermiştir.Ofis: 549
Telefon: 0212 395 37 42
E-posta: isintanp@mef.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pelin IŞINTAN
Pelin Işıntan, Sainte Pulchérie ve Notre Dame de Sion Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Daha sonra aynı fakültede Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Pelin Işıntan, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk alanında lisansüstü çalışmalarına başlamış ve 2001 yılında “Türk Hukukunda Manevi Tazminat Kavramı” adlı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Yine aynı kurumda doktora çalışmalarını yürütürken 2004 yılında İsviçre Mukayeseli Hukuk Enstitüsü’nün van Calker bursuyla 3 ay, sonrasında da İsviçre Konfederasyon bursuyla 2006-2007 eğitim yılında 9 ay İsviçre’de araştırmalarda bulunmuş ve 2009 yılında “Sözleşme Müzakereleri” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Dr. Işıntan, 2013 – 2018 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yardımcı doçent olarak görev almış ve Şubat 2018’de Mef Üniversitesi kadrosuna dahil olmuştur.
 
Doktora: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı, 2009.
Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, 2001.
Lisans: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1998.
 Ofis: 564
Telefon: 0 212 395 37 53
E-Posta: kapancib@mef.edu.tr

Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI

Kadir Berk Kapancı, 2002 yılında Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nden, 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2009 yılında “Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri” başlıklı yüksek lisans teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programından, 2013 yılında ise “Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler” başlıklı doktora teziyle Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Doktora programından mezun oldu. 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan, 2014-2015 yılları arasında zorunlu askerlik hizmetini İstanbul’da yedek subay olarak tamamlayan ve 2015 yılından bu yana da MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan Kapancı, 2018 yılında "Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini (TBK 49 II)"  başlıklı teziyle doçent unvanını almıştır. 

Doktora: Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk, 2013
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku, 2009
Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk, 2006
 Ofis: 508
Telefon: 0 212 395 36 04
E-posta: karagozh@mef.edu.tr

Prof. Dr. Havva KARAGÖZ
Hukuk Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Havva Karagöz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. 1987-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Roma Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevliliği yaptı. 1993 yılında La Sapienza Üniversitesi’nin ‘Perfezionamente’ kursunu bitiren öğrencilere verilen ödülü Roma Belediyesinden (Comunedi Roma) almaya layık görülen Havva Karagöz; 1997-1998 yıllarında İtalyan Hükümeti Araştırma Bursu almaya hak kazanarak aynı üniversitenin Roma Hukuku Enstitüsünde, Prof. Luigi Capogrossi’nin denetiminde, Roma Hukukunda intifa hakkı, nişanlanma ve temsil konularında araştırma yaptı. İstanbul Üniversitesinde 1997-2004 yılları arasında yardımcı doçent, 2004-2010 yılları arası ise doçent olarak bulundu. Bu süre zarfında hem İstanbul Üniversitesinde hem Galatasaray Üniversitesinde ders verdi. Aynı zamanda “Traditio (Teslim)’nun Tarihsel Gelişimi ve Constitutum Possessorium (Zilyetlik Anlaşması)”, “İntifa Hakkının Roma Hukukundaki Gelişimi ve Türk Hukukuna Etkisi” ve “Hukuk Kuralı (Ragula Iuris) Kavramı” isimli üç kitap çıkardı. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleler yayımlayarak, medeni hukuk, Roma borçlar hukuku, Roma hukuk tarihi,  adalet ve hakkaniyet kavramları, Stoisyen düşüncenin etkileri ve doğal hukuk üzerine çalışmalar yürüttü. 2010 yılında profesör olarak Özyeğin Üniversitesi’ne geçtikten sonra senato üyeliği, fakülte ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulları üyeliği ve Dekan yardımcılığı gibi pek çok idari görevde yer alırken; Galatasaray Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ders verdi. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda Société International Fernand De Visscher pour l’Histoires des Droits de l’Antiquité (SIHDA) Yönetici Kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Doktora:İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1996
Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1990
Lisans:İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1986
  Ofis: 567
Telefon: 0 212 395 36 12
E-posta: ekrem.kurt@mef.edu.tr

Doç. Dr. Ekrem KURT
Doç. Dr. Ekrem KURT, 1989 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasından sonra avukatlık stajını tamamlamış ve aynı Fakülte’nin Medeni Hukuk Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. İstanbul Üniversitesinden “Vasiyeti Tenfiz Memurunun Hukuki Niteliği” konusundaki teziyle yüksek lisans derecesini, Marmara Üniversitesinden de “Tapu Sicilinin Düzeltilmesi” konulu tezle doktora derecesini almıştır. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim dalına Yrd. Doç. olarak atanmış ve 2012 yılına kadar bu Fakültede Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Tüketici Hakları, Çevre Hukuku, İmar Hukuku ve Trafik Hukuku derslerini vermiştir. 2012-2014 yılları arasında U.A. Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmış ve Medeni Hukuk derslerine girmiştir. Mart 2014 tarihi itibariyle, yeni kurulmuş bulunan MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesine atanan Ekrem KURT, bu Fakültede Medeni Hukuk derslerine girmektedir. Aynı zamanda Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de Medeni Hukuk dersleri vermektedir. Ekrem KURT’un Tapu Sicilinin Düzeltilmesi ve Tüketim Ödüncü Sözleşmesi konulu kitapları ile Medeni Hukukun tüm alanlarında yani, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku alanlarında yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel araştırma ve makaleleri bulunmaktadır. Ekrem KURT iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları:Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, İmar Hukuku
 
Doktora: Marmara Üniversitesi, Özel Hukuk, 2003
Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1994
Lisans:Dicle Üniversitesi, Hukuk, 1999
 


E-posta: nomerh@mef.edu.tr

Prof. Dr. Haluk Nami NOMER*
Haluk Nami NOMER 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesinden 1990 yılında “Vefa Hakkı” konulu teziyle yüksek lisans derecesini, 1996 yılında ise “Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi” konulu teziyle doktora derecesini almıştır. 
 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 – 2003 yılları arasında yardımcı doçent, 2003 – 2009 yılları arasında doçent olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bu yana da aynı üniversitede profesör olarak görevini sürdürmektedir.
 
Çok iyi derecede Almanca bilmektedir.
  Ofis: 529
Telefon: 0212 395 36 37
E-posta: ozcanlib@mef.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Beril ÖZCANLI
Dr. Öğr. Üyesi  Fatma Beril Özcanlı, 2003 yılında İstanbul (Erkek) Lisesi’nden ve 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin hemen ardından aynı üniversitede Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansa başlamış, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırımcıları Korumaya Yönelik Dava Açma Yetkisi” başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Özcanlı daha sonra yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde devam ettiği doktora programı kapsamında Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin üniversitelerinde araştırmalar yapmış ve 2017 yılında “Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması” başlıklı teziyle doktor unvanını almıştır. Yard. Doç. Dr. Fatma Beril Özcanlı Leiden Üniversitesi European and International Business Law Advanced LLM Programında GBI bursu kapsamında akademik çalışmalarına devam etmektedir.
 
Dr. Özcanlı hâlihazırda İstanbul Erkek Liseliler Derneği, Alman Hukukçular Derneği ve İstanbul Barosu üyeliğini sürdürmektedir.
 
Özcanlı, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları:  Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı, 2017
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, 2010
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2007
 Ofis: 547
Telefon: 0212 395 37 23
E-posta: uyanika@mef.edu.tr

Prof. Dr. Ayfer UYANIK (Özel Hukuk Bölüm Başkanı)

Ayfer Uyanık, ilk öğretim, orta öğretim ve lise öğretimini Almanya’da tamamlamıştır. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Universität zu Köln)’nde başladığı hukuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden tamamlamıştır. “Milletlerarası Usul Hukukunda Yetki Sözleşmesi” konulu yüksek lisans, “Factoring ve Milletlerarası Factoring Sözleşmeleri” konulu doktora tez çalışmalarını Köln Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk ve Yabancılar Hukuku Enstitüsü (Institut für internationales und ausländisches Privatrecht)’de yürüten Uyanık, 1994 yılında yüksek lisansını, 2000 yılında da doktora programını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tamamlayarak hukuk doktoru unvanını almıştır. Uyanık, 2007 yılında doçent, 2016 yılında da profesör unvanını kullanmaya hak kazanmıştır.
 
Uyanık, 2010-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda, 2008-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doçent, 2000-2006 yılları arasında Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 1992-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır.
 
Uyanık, lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında Milletlerarası Özel Hukuk(Kanunlar İhtilafı Hukuku; Vatandaşlık Hukuku; Yabancılar Hukuku; Milletlerarası Usul Hukuku), Aile Hukuku, Çocuk Hukuku, Mülteci Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Yabancı Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözümü, Milletlerarası Factoring Sözleşmesi, Sağlık Turizmi Hukuku, Milletlerarası Tıp Hukuku, İnsan Hakları ve Tıpderslerini vermiştir. Uyanık, “Factoring ve Özellikle Milletlerarası Özel Hukukta Factoring Sözleşmesi”, “Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Boşanma”, “Sağlık Turizmi Hukuku” eserlerinin sahibi olup, “Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları” isimli Prof. Dr. Gülören Tekinalp kitabının 10. Basısından itibaren ortak yazarıdır.
 
Uyanık, Aile Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu Mevzuat ve Akreditasyon Komisyonu ve TÜSEB Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Sağlık Turizmi Akreditasyon Standartları Çalışma Grubu Üyesidir.
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 2000.
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1994.
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1991.
  Ofis: 558
Telefon: 0212 395 37 21
E-posta: yazicic@mef.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YAZICI TIKTIK
18 Şubat 1978 yılında İstanbul’da doğan Çiğdem YAZICI TIKTIK, F.M.V Ayazağa Işık Lisesi’nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında avukatlık stajını yaptı ve yine 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 2003 yılında “Ticari Dava” isimli Yüksek Lisans tezini başarı ile savunarak yüksek lisans programını tamamladı. 2003 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora programına başladı. Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Trier Üniversitesi ve daha sonra Justus Liebig Üniversitesi-Giessen olmak üzere Almanya’da doktora tezi araştırmalarını tamamladı.  Arabuluculukta Gizliliğin Korunması isimli doktora tezini başarı ile savunarak doktor ünvanını aldı.
 
Yazıcı Tıktık, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamadan önce 2003-2011 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak ve 2011-2016 yılları arasında da Yardımcı Doçent olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl Hukuku ve İcra ve İflâs Hukuku Anabilim Dalında görev yapmıştır. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları: Medenî Usûl Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk.
  
Doktora: İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
Lisans:Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2000

*Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x